Afscheid nemen is een heel proces, iemand loslaten omdat het soms gewoon niet anders kan.

Beelden kunnen net dat beetje houvast bieden, iets om te koesteren.

Het fotograferen van een afscheid kan op vele manieren.

Het laatste samenzijn, het afscheid zelf, of de vele dingen daaromheen.

Het voelt voor mij als een eer om ergens in dat proces een rol te mogen spelen,

om vast te leggen wat bewaard wil worden.

(In de portfolio zijn bewust alleen beelden gebruikt waarop niemand direct herkenbaar is.)